Απόφαση Υπαγωγής αθλήματος Κυματολίσθησης με Σανίδα στην Ε.Ο.Κ.-Κ
Τρίτη, 21.03.2017
Εκτύπωση

23232Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι με την από 20/03/2017 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το άθλημα Κυματολίσθηση με Σανίδα (Surfing) υπάγεται πλέον στα αθλήματα που καλλιεργεί η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ.

Το άθλημα του Surfing είναι Ολυμπιακό Άθλημα καθώς έχει ενταχθεί στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα του ΤΟΚΙΟ 2020.  Με την ένταξη του SURFING η Ομοσπονδία έχει στη σκέπη της τρία Ολυμπιακά Αθλήματα τα οποία σε συνεργασία με τα σωματεία-μέλη της και τους αρμόδιους φορείς αναπτύσσει με γνώμονα το «Ευ Αγωνίζεσθαι».

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, προκειμένου να προστατέψει τα αθλήματά της, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή της οποίας είναι μέλος, θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον Ολυμπιακό Χάρτη, τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία.Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι με την από 20/03/2017 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το άθλημα Κυματολίσθηση με Σανίδα (Surfing) υπάγεται πλέον στα αθλήματα που καλλιεργεί η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ.Το άθλημα του Surfing είναι Ολυμπιακό Άθλημα καθώς έχει ενταχθεί στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα του ΤΟΚΙΟ 2020.  Με την ένταξη του SURFING η Ομοσπονδία έχει στη σκέπη της τρία Ολυμπιακά Αθλήματα τα οποία σε συνεργασία με τα σωματεία-μέλη της και τους αρμόδιους φορείς αναπτύσσει με γνώμονα το «Ευ Αγωνίζεσθαι».Η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, προκειμένου να προστατέψει τα αθλήματά της, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή της οποίας είναι μέλος, θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον Ολυμπιακό Χάρτη, τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία.


Σχετ: ΑΔΑ: ΩΜΝΟ4653Π4-ΧΞΝ εδω