Ανακοίνωση του ΔΣ της Ε.Ο.Κ.-Κ.
Τρίτη, 27.06.2017
Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.-Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 27/06/2017 και σε απάντηση των κακόβουλων δημοσιευμάτων που έχουν τελευταία αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ότι αφορά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1)     Την ανάθεση διενέργειας ελέγχου της Ομοσπονδίας για την τελευταία τριετία από Ορκωτό Λογιστή.

2)     Καλεί κάθε ελεγκτική αρχή της πολιτείας να διενεργήσει κάθε ενδεικνυόμενο έλεγχο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. 

3)     Ζητά από την πολιτεία την προστασία του έργου της Ε.Ο.Κ.-Κ. από κάθε αυθαίρετη πράξη.  

4)     Αναθέτει σε νομικούς της Ε.Ο.Κ.-Κ. να προβούν σε κάθε ενέργεια προστασίας του οργανισμού και των μελών της από υβριστές και συκοφάντες. 

Επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από το Μέλος και Ταμία του ΔΣ κ. Βουγίδη Τάσο με την από 16/4/2017 επιστολής του απαντά τα εξής:

«κ.Βουγίδη,

Επί των ερωτημάτων που θέτετε προς το ΔΣ της Ε.Ο.Κ.-Κ., και που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Έκτακτη Συνεδρίασή του στις 27/06/2017 συνέταξε και σας αποστέλλει την κάτωθι απάντηση:

Α) Ναι, έχει κατασκευαστεί σφραγίδα με την υπογραφή σας κατόπιν δικής σας εντολής και δίνοντας δείγμα υπογραφών σας στον υπάλληλο της Ομοσπονδίας κ. (όνομα υπαλλήλου) παρόντων και άλλων υπαλλήλων.  Η δαπάνη κατασκευής της εν λόγω σφραγίδας, η οποία κατασκευάστηκε κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας ως ταμία το 2014, φέρει τη γνήσια υπογραφή σας.

Β) Η σφραγίδα σας δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κανένα έγγραφο χωρίς την έγκρισή σας προς την αρμόδιο υπάλληλο.

Γ) Σας καλούμε να παραλάβετε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας τη σφραγίδα σας όταν και όποτε επιθυμείτε, κατόπιν συνεννοήσεως.

Δ) Αν υπαινίσσεστε ότι πλαστογραφήθηκαν έγγραφα, επειδή η πλαστογραφία είναι ποινικό αδίκημα, να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εισαγγελέα κατονομάζοντας και τον διαπράξαντα το αδίκημα.»

Τέλος, το ΔΣ απευθυνόμενο προς κάθε κατεύθυνση υπενθυμίζει ότι αυτή η διοίκηση εξελέγη πριν από 9 μήνες, από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου σωματεία-μέλη της την οποία εμπιστεύτηκαν για την επόμενη 4ετία.  Διοικείται από εκπροσώπους των ενεργών σωματείων της και καταβάλει κάθε προσπάθεια με τα περιορισμένα έσοδά της ώστε τα αθλήματά της να αναπτυχθούν και οι αθλητές της να διακριθούν παγκοσμίως.  Ελέγχεται από τα ίδια τα σωματεία της μέσω των θεσμικών της οργάνων και τις αρμόδιες αρχές της πολιτείας. Απειλές από φυσικά πρόσωπα που στόχο έχουν να εμποδίσουν τη λειτουργία των μελών της διοίκησης το μόνο αποτέλεσμα που φέρουν είναι να επιβραδύνουν το έργο και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί καθυστερώντας την πρόοδο του αθλήματος.  Η διοίκηση δεν θα υποκύψει σε απειλές, συκοφαντίες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Πειραιάς 27/06/2017

     Το ΔΣ της ΕΟΚΚ