ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με την ΕΟΚ-Κ προτίθεται να  ιδρύσει Σχολές Προπονητών σε όλα τα αναγνωρισμένα αθλήματα/κλάδους άθλησης και για όλα τα επίπεδα (παρ. 6, άρθρο 136, Ν. 2725/99).

Υπενθυμίζουμε ότι και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, την παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4809/21, από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, ισχύει η υποχρέωση απασχόλησης των προπονητών σε κάθε άθλημα/κλάδο άθλησης των αναγνωρισμένων από τη Γ.Γ.Α. όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών ανάλογα με το επίπεδο άδεια άσκησης επαγγέλματος που διαθέτει (Α’-Β’-Γ’).

Προκειμένου η Ομοσπονδία μας αιτηθεί  την ίδρυση Σχολής Προπονητών Α’-Β’-Γ’ Κατηγορίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σας παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν υπάρχει ενδιαφέρον από πρώην αθλητές-τριες που έχουν κατακτήσει 1η-8η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 1η-4η θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, διότι βάσει νόμου έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν απευθείας στη φοίτηση σχολής επιπέδου Α’ χωρίς προηγούμενες σχολές επιπέδων Β’ & Γ’ ή άλλα προαπαιτούμενα.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως  προβείτε σε δήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να καταγραφούν τα αιτήματα σας  για όλες τις Κατηγορίες Α’, Β’ και Γ’.

 

Ονομαστική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να αποστείλετε μέχρι την Κυριακή 05 Δεκεμβρίου 2021, στο email της Ομοσπονδίας info@canoekayak.gr αναφέροντας το άθλημα, την πόλη, την κατηγορία της άδειας άσκησης επαγγέλματος που ήδη κατέχετε, όπως επίσης την κατηγορία που προτίθεστε να παρακολουθήσετε.