ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΜΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΑΝΙΔΑ